TEAM BOSS BIRTH

För en trygg start på föräldraskapet

Vad är doulastöd?

Ett kontinuerligt emotionellt och fysiskt stöd vid graviditet, födsel, postpartum och vid abort.

Team boss birth

Verksam i hela Skåne.

Vill ni boka in ett första möte med mig?

felicia@doulafelicia.com

0723-236773